Gäller per. 4.03.2020

Allmän information

Home Sweet Home är nöjd med ditt intresse för våra produkter och ditt besök HomeSweetHome.dk. Det är mycket viktigt för Hem kära hem, att vi skyddar och respekterar din integritet. Det är alltid vår avsikt och vårt mål att behandla dina uppgifter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Enligt förordning 2016/679 (EU: s dataskyddsförordning) av den 27 april 2016 har du rätt att få information om behandlingen av personuppgifter.

Den personliga informationen du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och vidarebefordras endast om den har ett nödvändigt syfte. Det är dock viktigt att du läser dessa villkor noggrant så att du förstår varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Genom att köpa produkter och använda tjänster från oss, eller surfa på vår webbplats från din dator, mobiltelefon eller mobilapp, samtycker du till insamlingen av din personliga information och du accepterar dessa villkor. Om vi uppdaterar dem och du fortsätter att använda våra tjänster accepterar du härmed också de nya villkoren.

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen definieras Home Sweet Home ApS som den registeransvarige som samlar in dina uppgifter. Om du har några frågor angående våra villkor eller motsvarande är du alltid välkommen att kontakta oss:

Home Sweet Home webshop ägs och drivs av
Nordic Brand House ApS
CVR: DK40815155
Strandvejen 70, 2 Sal
2900 Hellerup

Kundsupport
+ 45 70 70 07 07

Vad är personuppgifter

Personlig information är någon form av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det vill säga det är all slags information som direkt eller indirekt kan relatera till en person. Det kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer eller till och med bilder och dynamiska IP-adresser.

När vi samlar in personlig information om dig i samband med ditt besök på vår webbplats eller en del av våra tjänster, ser vi alltid till att detta görs med ett tydligt och uttryckligt samtycke, så att du vet exakt vilka typer av information som samlas in och varför informationen samlade in.

När samlar Home Sweet Home personuppgifter

När du använder våra tjänster kommer du oftast att tillhandahålla information som namn, adress, e-postadress, finansiell information samt annan information som är nödvändig för att Home Sweet Home ska kunna erbjuda dig vår tjänst.

Vi samlar in personlig information på följande sätt:

När du köper varor online eller surfar på vår webbplats.
När du beställer en katalog eller registrerar dig för vårt Home Sweet Home nyhetsbrev.

När du registrerar dig och köper via Home Sweet Home.
När du skapar och använder din Home Sweet Home-profil.
När du använder eller interagerar med våra tjänster.
När du deltar i kampanjer, tävlingar eller undersökningar.

Home Sweet Home registrerar och sparar t.ex. informationen du lämnar till Home Sweet Home när du ingår ett avtal med oss. Vi registrerar härmed din information i samband med det enda syftet att leverera en vara när du handlar på vår webbplats. Vi använder inte information för något annat syfte än det uttryckliga syfte som beskrivs här och för att följa tillämplig lag.

Vi använder videoövervakning i våra varuhus. Detta görs för att säkerställa våra anställdas säkerhet, förhindra brott samt för att säkerställa bevis och därmed information för användning i polisutredningen vid brott. Videoinspelningarna lagras i säkra miljöer och med begränsad åtkomst av säkerhetspersonal.

Användning av personuppgifter i Home Sweet Home

Vi använder informationen vi samlar in för att driva vår verksamhet, leverera och utveckla kvaliteten på våra produkter och göra din upplevelse bättre när du interagerar med oss.

Vi använder informationen vi samlar in för följande:

Behandling av ditt köp och leverans av dina varor, se artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav b.
Uppfyllelse av din begäran om tjänster i enlighet med artikel 6.1 i dataskyddsförordningen 1, bokstav b.
Förbättring av våra produkter och tjänster i enlighet med artikel 6.1 i dataskyddsförordningen 1, bokstav f.
Anpassning av vår kommunikation och marknadsföring till dig som är Home Sweet Home-medlem, se artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav a.
Anpassning av partners kommunikation och marknadsföring till dig som är Home Sweet Home-medlem, se artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav a.
Administration av din profil, jfr artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav b och bokstav f.
Överensstämmelse med lagkrav, se artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav c.
Statistisk analys, jfr artikel 6.1 i dataskyddsförordningen 1, bokstav f.
Personuppgifter till tredje part

Korrekt hantering av din personliga information är mycket viktigt för Hem kära hem. Vi skulle aldrig sälja, publicera eller på något sätt vidarebefordra information till tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt att slutföra en transaktion och nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med tillämplig dansk lag. Vi använder inte din information för andra ändamål än de som beskrivs i denna policy för personuppgifter.

Vi kan vidarebefordra din information till våra utvalda och betrodda partners för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. till exempel. vi vidarebefordrar information till partners som har rätt att använda din information i samband med leverans av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om statusen för en order.

När du lämnar information till tredje part som vi har ett partnerskap med, kan vi också få din information. Det kan till exempel vara pålitliga partners som hanterar marknadsföring, ekonomi, reklam och betalning. Vi kan också köpa tjänster och data från företag som kontrollerar kontaktinformation och personlig information som du har gett oss. Detta för att säkerställa att informationen vi har om dig är korrekt och för att förhindra bedrägerier.

Det är Hem söta hem ansvar att se till att din personliga information inte missbrukas. Därför poserar Hem kära hem höga krav på våra partners när din personliga information används utanför Home Sweet Home. Vi ser därför alltid till att våra partners garanterar att din personliga information skyddas.

Vi vidarebefordrar också din information till våra koncernföretag i syfte att förbereda statistiska analyser samt till det centrala personregistret för att uppdatera namn- eller adressändringar i våra databaser.

Lagring av personuppgifter i Home Sweet Home

I Hem kära hem vi lagrar din personliga information så länge du använder våra tjänster. Vi behåller och använder också din information om det behövs för att uppfylla juridiska skyldigheter och genomdriva våra avtal.

Hem kära hem är skyldig att skydda din personliga information. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst och användning, förstörelse, ändring eller avslöjande av din personliga information av någon individ eller organisation. För att säkerställa säkerhet och skydd för dig behöver endast ett begränsat antal personer med ett företag ha tillgång till personuppgifter.

För att bäst säkra din information har vi antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller både instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, samt från auktoriserad publicering och från obehörig åtkomst eller kunskap till dem. Dessutom har alla anställda i Hem kära hem följa interna rutiner och regler för hantering av personuppgifter. Utbildning i och kring korrekt hantering av personuppgifter erbjuds också fortlöpande.

Hem kära hem vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller virus eller något relaterat till den. Men vi kan aldrig garantera fullständig säkerhet vid dataöverföringar. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga tvingar åtkomst till information när den skickas och lagras elektroniskt. Vi garanterar därför inte att vår webbplats är virusfri och fraskriver oss något ansvar för förlust som härrör från detta. Vi rekommenderar att du skyddar dig själv och din information genom att stänga din webbläsare efter användning, logga ut från dina konton, installera antivirusprogram och kontinuerligt uppdatera programvara och appar.

Hem kära hem kan inte hållas ansvariga för någon förlust av något slag som uppstår till följd av användningen av våra tjänster till följd av inbrott i Hem söta hem system eller andra funktionsstörningar, t.ex. Hem kära hem är inte ansvarig för. Du lämnar därför din information på egen risk. Om obehöriga får tillgång till din information kommer vi att meddela dig utan onödigt dröjsmål och omedelbart börja åtgärda situationen med de nödvändiga verktygen.

Radering av personuppgifter i Home Sweet Home

Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, bearbetades och lagrades.

Home Sweet Home kundprofiler online

Som kund i Hem kära hem Du kan registrera dig med olika typer av online kundprofiler. Kundprofilerna vi erbjuder är:

Hem kära hem profilen låter dig använda våra ritprogram och spara dina ritningar, planer och att göra-listor på våra servrar. Om du väljer kan du också registrera dig för vårt nyhetsbrev på Hem kära hem. Om din profil har varit inaktiv i mer än två år förbehåller vi oss rätten att ta bort ditt konto av säkerhetsskäl.

Vi kan också dela din kontaktinformation med sociala medier i syfte att rikta marknadsföringsinsatser. I sådana fall kommer sådana sociala medier endast att agera på uppdrag av och följa instruktioner från Home Sweet Home. Oberoende användning av informationen för sociala medias egna syften kommer inte att ske.

Dina rättigheter

Som kund i Hem kära hem Vid förfrågan kan du få inblick i vilken information vi har bearbetat om dig, varifrån den kommer och vad vi använder den till. Du kan också informeras om hur länge vi lagrar dina uppgifter och vem som tar emot information om dig, i den utsträckning vi vidarebefordrar uppgifter i Danmark och utomlands. Tillgången kan dock begränsas av andras integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att korrigera eller radera informationen. Om kundrelationen upphör lagras identitets- och transaktionsinformation i fem år i enlighet med bokföringslagen, penningtvättslagen och loggordern.

Eftersom vår tjänst beror på att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar av din information. Du kan kontakta oss nedan och meddela oss om dina ändringar.

Ditt samtycke är frivilligt. Om du ångrar dig har du möjlighet att enkelt återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Vi samlar inte medvetet personlig information från barn under 18 år. Om vi blir medvetna om att vi behandlar personlig information från ett barn utan föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande kommer vi att göra allt för att ta bort informationen. Om du blir medveten om att ett barn har gett oss personlig information utan föräldrar eller vårdnadshavares samtycke, vänligen kontakta vår kundsupport.

småkakor

Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som lagras på din dator. Dessa cookies gör det möjligt att samla in information om vilka sidor och funktioner användaren använder och besöker. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder, syftet med samlingen och hur du kan radera eller avvisa, du kan se och läsa i vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information, ändra eller ta bort din information är du välkommen att kontakta oss.

Du kan antingen skriva till oss på adressen

Nordic Brand House ApS,
Strandvejen 70,
2900 Hellerup
Mail: get@homesweethome.dk